Skip to content

IKI – Rent bättre

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det är det renaste brinnande aggregatet med öppen konstruktion på marknaden.

Det har kommit många nyheter på senaste tiden om utsläpp från vedeldning och deras skadlighet för klimatet och hälsan. Det finns många skillnader i utsläpp från vedeldade bastuaggregat, och utsläppsnormerna förväntas stramas åt under de kommande åren.

Alla IKI vedeldade bastuaggregat har testats i enlighet med EU-standarden (EN 15821:2010) i KYAMK-laboratoriet i Kouvola. En del av testet är mätning av CO-utsläpp (kolmonoxid), som visar hur rent aggregatet brinner. Testresultatet för IKI-Kiuas mest sålda modell, Original IKI, var 0,10 %, vilket är 9 gånger under det krävda gränsvärdet (1 %).

Nedan finns en tabell som jämför koldioxidutsläpp från olika tillverkare. I tabellen jämför vi IKI-modellen Original IKI med andra liknande aggregat med öppen konstruktion av samma storlek. Testresultaten är resultaten från opartiska godkända testanläggningar, som måste anges av tillverkaren på produktetiketten och i installationsanvisningarna.

Kolmonoxidutsläpp med 13 % syrehalt (Källa: Tillverkarnas installationsanvisningar)

Original IKI (10-25 m³)0,10%1242 mg/m3
Harvia Legend 240 (10-24 m³)0,65%8310 mg/m3
MISA Kiviset 11220 (8-20 m³)0,75%9375mg/m3
Narvi Stony (8-20 m³)0,14%1750 mg/m3
Harvia Legend Green Flame (10-24 m³)0,23%2856 mg/m3

Även utsläpp av små partiklar testades

IKI-Kiuas testade sitt vedeldade bastuaggregat redan 2011 hos TÜV-testanläggningen i München. Tyskland har mycket strängare normer för vedeldade bastuaggregat än vad som krävs enligt EU-standarden. I testet testade man också vedeldade bastuaggregats partikelutsläpp, som låg på cirka 0,020 gram/m³ för IKI-aggregat med ett gränsvärde på 0,075 gram per kubikmeter. Verkningsgraden hos alla vedeldade bastuaggregat låg också över 74 % i TÜV:s tester, dvs. gränsvärdet på 50 % överskreds något.

Tips för att minska utsläppen av fina partiklar genom egna åtgärder:

  • Man kan minska utsläppen av fina partiklar genom att bränna torrt trä
  • Undvika att bränna skräp
  • Sota eldstaden regelbundet
  • Tända eldstaden ovanpå brännveden
  • Hetta inte upp för mycket utan lär dig använda eldstaden effektivt
  • Bränn inte för mycket ved direkt. Att bränna för många vedträn ökar utsläppen.

Comments are closed for this article!

More to explore

6 goda skäl att köpa ett IKI-aggregat

FINLÄNDSKT HANTVERKIKI-aggregaten tillverkas för hand i Finland. Vår fabrik ligger i Pieksämäki, där varje IKI-aggregat tillverkas för hand av högklassiga material och