Skip to content

Elektriska bastuaggregat för tung användning

IKI Pro Series

Anläggningsaggregat, men snyggt

Funktionalitet och varaktighet med stil

IKI Pro elektriska bastuaggregat är avsett för användning i anläggningar, t.ex. bostadsrätter, simhallar, idrottshallar, spa och andra utrymmen där aggregaten används flitigt varje dag. IKI Pros öppna slipade rörkonstruktion återvinner luft som påskyndar bastuns uppvärmningstid. Förutom funktionalitet och hållbarhet var huvudidén i designen att utmana traditionella tråkiga anläggningsaggregat och erbjuda ett snyggare alternativ till marknaden. Aggregatets värmeelement är huvudsakligen täckta med ett separat nät, som skyddar dem från vridning och för tidig nedbrytning på grund av intensiv användning. Beroende på aggregatets effekt är stenmassan hela 240–360 kilo, så aggregatet ger bastubadarna mjuka, stabila och fuktiga bad.

Modeller

15-25 m³

IKI Pro 14

IKI Pro – Funktionalitet och varaktighet med stil.

20-35 m³

IKI Pro 21

IKI Pro – Funktionalitet och varaktighet med stil.

26-42 m³

IKI Pro 28

IKI Pro – Funktionalitet och varaktighet med stil.

35-50 m³

IKI Pro 35

IKI Pro – Funktionalitet och varaktighet med stil.