Skip to content
iki pro 35 electric heater

IKI Pro 35

IKI Pro – Funktionalitet och varaktighet med stil. IKI Pro 35 (34,5 kW) lämpar sig för bastur på 35–50 kubikmeter.

IKI Pro elektriska bastuaggregat (34,5 kW) är avsett för användning i anläggningar, t.ex. bostadsrätter, simhallar, idrottshallar, spa och andra utrymmen där aggregaten används flitigt varje dag. Aggregatets värmeelement är huvudsakligen täckta med ett separat nät, som skyddar dem från vridning och för tidig nedbrytning på grund av intensiv användning. Aggregatets stenmassa är hela 300 kilo, så aggregatet ger bastubadarna mjuka, stabila och fuktiga bad.

IKI Pros öppna slipade rörkonstruktion återvinner luft som påskyndar bastuns uppvärmningstid. Förutom funktionalitet och hållbarhet var huvudidén i designen att utmana traditionella tråkiga anläggningsaggregat och erbjuda ett snyggare alternativ till marknaden.

Detta bastuaggregat är tillverkat för hand i Finland av rostfritt stål och andra högklassiga material.

Specifikationer

Bastustorlek
35-50 m³
Max stenmängd
300 kg
Höjd
79 cm
Bredd/Djup
88 / 58 cm
Uppvärmningstid
45-70 min
Säkringar
Se instruktioner
Anslutningskabel
Se instruktioner