Skip to content

Original IKI

Vår första bastuaggregatmodell utifrån vilken alla andra aggregat skapades.

Original IKI vedeldade bastuaggregats stora 240 kilo stenmassa garanterar oöverträffade bad även för krävande bastubesökare. Det erbjuder också mjukare bad på sidorna av aggregatet. Den snabba uppvärmningstiden på cirka en timme beror på kontaktytan på cirka 1 m² mellan eldstaden och stenarna. Vridcylindern inuti aggregatet, som också används i kraftverk, lyser rött vid uppvärmning och överför snabbt värme till stenarna. Aggregatet lämpar sig för bastur på 10–25 kubikmeter. Man kan justera draget med justeringsratten på glasluckan.

Världens första stålnät bastuugnar vann också Rakennusmaailmas bastuaggregattest (8/2009) där man jämförde vedeldade bastuaggregat med öppna konstruktioner.

Varje IKI-bastuugn tillverkas för hand i Finland.

Specifikationer

Bastustorlek
10-25 m³
Max stenmängd
240 kg
Höjd
65 cm
Nätets diameter
60 cm
Härdens diameter
33 cm
Härdens längd
60 cm
Vikt utan stenar
65 kg